.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Vážení členové SDH hl. m. Prahy,

upozorňujeme na nutnost používání správných formulářů pro objednávání plastových členských průkazů. Vzhledem k tomu, že tento formulář se překlápí do programu pro výrobu plastových průkazů a je nutné aby byl v této formě. Vše co se bude lišit od tohoto vzoru nám bude vráceno k přepracování. 

Nezapomeňte prosím na vyplnění sloupce EYCA ano/ne, jelikož se EYCA mladým hasičům nedává automaticky.

Formulář ke stažení naleznete v menu sbory - dokumentace SDH nebo na odkazu zde

Dne 25.11.2017 proběhl od 20,00 hodin "SPOLEČENSKÝ VEČER" MSH hl. m. Prahy, který se konal v Praze 4 - Libuš.
Myslím si, že se zábava povedla, jen mi mrzí, že bylo poměrně málo členů z řad SDH v Praze.

Bylo možné si i osobně zaspívat. Několik jedinců této možnosti využilo.

Bylo poděkováno soutěžním družstvům za sportovní výkony a reprezentaci.

Nemohu opomentou, že záštitu nad tímto večerem převzal starosta MČ Praha - Libuš. I touto cestou moc děkujeme i za finanční podporu této akce.
Připravena byla i bohatá tombola.

Celá akce byla připraveny členy sboru SDH Praha - Libuš, kdy jím za tuto přípravu děkujeme.

Foto ve fotogalerii ZDE

Starosta MSH Praha

Dne 21.1.2017 od 18,00 hodin proběhlo v zasedací místnosti MSH hl. m. Prahy Shromáždění představitelů sborů v Praze.
Jako první zde byla provedena doplňující volba z navržených členů do funkce člena VV MSH hl. m. Prahy. Po hlasování zástupci sborů vyla odhlasována pí. Helena Kolouchová (SDH Praha - Libuš), které tímto ještě jednou gratulujeme. Věříme, že bude přínosem.

Dále bylo přečteno několik zpráv o činnosti od posledního Shromáždění představitelů, zpráva starosty MSH Praha, Vedoucích odborných rad, Aktivu ZH. Bylo vzneseno několik připomínek, kterámi se VV MSH bude zabývat a bude je řešit.

Osobně mi mrzí, že některé SDH na toto "setkání", které se koná 2 x ročně nikoho jako zástupce svého sboru nevyšle.
Starosta MSH Praha

Dne 25. 11. 2017 od 08.00 se bude konat školení strojníků JSDH. Školení se koná na zbrojnici SDH Praha - Kolovraty, Nad Zbrojnicí 390/1, 103 00 Praha-Kolovraty.

Účastn v plné výstroji bez DT.

 

Jiří Zloch

Smyslem webových stránek MSH Praha je přinášet důležité informace všem uživatelům, a to s maximálním důrazem na přehlednost, použitelnost a přístupnost použitých funkcí i textového obsahu. Tak, aby webové stránky splňovaly všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky webové přístupnosti, stanovené Pravidly tvorby přístupného webu, Dne 28. 2. 2008 byla ve Sbírce zákonů, částce 20 zveřejněna vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Problematiku upravuje Zákon č. 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony zavádí povinnost orgánů veřejné správy, aby při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách), postupovaly tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Webové stránky MSH Praha jsou vytvořeny podle specifikace XHTML 1.0 a dodržují syntaktickou i sémantickou správnost. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, a je tak možné ji pohodlně pomocí nastavení prohlížeče zvětšovat i zmenšovat.

Některé informace na tomto serveru jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Důvodem je skutečnost, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát XHTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe.

Kontakt na správce webu webmaster [zavináč] mshpraha [tečka] cz (technický kontakt)

I přes veškerou naši snahu je však možné, že se na našem webu nějaká chyba vyskytne. Budeme vám proto vděční, pokud nám ji nahlásíte na e-mailovou adresu pro redakční podněty: webmaster [zavináč] mshpraha [tečka] cz, stejně jako Vaše případné náměty či postřehy.

Upozorňujeme, že kontakt na správce webu slouží pouze pro řešení technických a obsahových záležitostí týkajících se této webové prezentace.

Děkujeme MSH Praha.

Search