.

  • +420 774 723 158
  • Úterý 08:00 - 20:00

Bojový řád jednotek požární ochrany - Práce se sdělovacími prostředky při zásahu

Byli jsme upozorněni na skutečnost, která platí k 1. 1. 2018 od vydání nového Bojového řádu jednotek, kdy jeho součástí je Metodický list č. 11, který výslovně hovoří o poskytování informací, ať psaných, nebo jiných (záznam apod.) - tedy sdělování informací na Facebooku, www stránkách apod.

Bylo by vhodné s tímto všechny seznámit, víte, že se hodně začíná šlapat ohledně ochrany osobních údajů a bude ještě hůř, aby si někdo z nás zbytečně nenaběhl. Dnes se zde každý rád soudí a je zbytečné spadnout do nějakých problémů.

Dokument ke stažení ZDE


Všem přeji hezký den, M.Wagner.

©2018 MSH Praha. Všechna práva vyhrazena

Search