.

  • +420 774 723 158
  • Úterý 08:00 - 20:00

Pamětní medaile 100. let výročí ČR

Vážené starostky, starostové a velitelé,

jak všichni víme, v letošním roce oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa. V souvislosti s  tímto výročím  budou  probíhat různé oslavy.

K  tomuto  výročí  byla  navržena a schválena VV SH ČMS pamětní  medaile  pro členy SH ČMS, ale i pro fyzické a právnické osoby, které se zasloužily o rozvoj dobrovolné požární ochrany. Medaile mohou udělit sbory dobrovolných hasičů, okresní a krajská sdružení hasičů a výkonný výbor SH ČMS.

Distribuci bude provádět Kancelář SH ČMS na základě sumarizačních objednávek z OSH a KSH. Před zahájením výroby je nutné provést průzkum zájmu o tuto medaili. Celková cena se bude odvíjet od počtu objednaných kusů s tím, že předpokládaná cena je cca 165,- Kč za kus (vč. DPH). Konečnou cenu Vám po sumarizaci dodatečně sdělíme, opravdu není možné ji nyní přesně určit.

Závazné  objednávky  přijímá  Kancelář MSH hl. m. Prahy, Ohradní 1166/26, 140 00 Praha 4 - Michle nebo na e-mailu    do 20.3.2018.

Vážení, myslím si, že medaile je velice povedená a je to krásné výročí založení republiky. Jak je psáno výše, může tato medaile být udělena členům SDH, dále např. MČ, starostům MČ a dalším, kdo pomáhá v rozvoji pro nás, hasiče apod. Chápu, že nyní odhadnout počet kusů bude těžké, ale závaznou objednávku je opravdu potřeba doručit do kanceláře MSH Praha nejpozději 20.3.2018, kdy se bude konat Shromáždění představitelů. Je zároveň jasné, že bude potřeba i seznam členů atd. komu bude medaile udělena, pro zapsání do centrální evidence. Předpoklad vyhotovení, je dle odhadu měsíc květen-červen, ale toto nemohu říci přesně.

Na pozdější objednávky nemůže a nebude brán zřetel.

S pozdravem, M.Wagner.

Více info k medaili ZDE

©2018 MSH Praha. Všechna práva vyhrazena

Search