.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Vedoucí mládeže SH ČMS I. stupně

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje termín školení a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace Vedoucího mládeže SH ČMS I. stupně

Termín: 10. – 11. 11. 2018, zahájení kurzu v 9:00 hod.

Místo konání: Hotel Přibyslav

Úhrada nákladů:

- stravu, ubytování a studijní pomůcky hradí SH ČMS

- cestovné účastníků – z vlastních zdrojů účastníků případně ve spolupráci s OSH

 

Pokud máte zájem o ubytování z pátku na sobotu na vlastní náklady, kontaktujte Hotel Přibyslav (tel. 569 484 639).

 

Kdo se může zúčastnit?

Kurzu se mohou zúčastnit vedoucí MH a dorostu s kvalifikací II. stupně, kterou mají min. 5 let (od roku 2013) nebo obhájci kvalifikace – vedoucí KS I. (obhajoba se provádí po 5 letech). Kvalifikace

bude ověřena v centrální evidenci členů SH ČMS.

 

Program kurzu: 10. 11. příjezd, odborné přednášky, semináře, aktuální informace, příprava na zkoušku zkouška vedoucího KS I. (viz. Směrnice činnosti s kolektivy MH z roku 2012), předání osvědčení

 

Zkouška vedoucího se skládá z ověření znalostí vedoucího v rozsahu aktuálních Učebních textů. Kurz není určen k přímé výuce, má za cíl poskytnout doplňující znalosti na konkrétní téma a aktuální

informace z úseku mládeže SH ČMS. Při plnění zkoušky je možné využívat všech studijních materiálů, které mají vedoucí k dispozici (učební texty, směrnice,…).

 

Téma odborné přednášky kurzu pro rok 2018 : „PR“ v SH ČMS a spolkové činnosti obecně

 

Předpokládaný závěr kurzu je obědem 11. 11. 2018.

Co vzít s sebou:

  1. ORIGINÁL OSVĚDČENÍ KS II. nebo KS I.
  2. Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH SH ČMS
  3. Směrnice hry Plamen a dorostu, včetně dodatků
  4. Průvodce plněním odznaků odborností a specializací
  5. Psací potřeby, poznámkový blok

 

Hodnocení:

Dle Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů (dostupné na mladez.dh.cz)

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na http://bit.ly/vedouci-2018, nejpozději do 31. 10. 2018.

Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na mladez.dh.cz. Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!!!

©2019 MSH Praha. Všechna práva vyhrazena webmaster [zavináč] mshpraha [tečka] cz

Search