.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Vážené kolegyně a kolegové,

 

Níže naleznete propozice a přihlášky na Zimní pohár v uzlování ke stažení,

Je nutné nahlásit počet hlídek a jednotlivců v daných kategoriích nejpozději do 3.března 2019 do 19:00h na e-mail: radamladeze [zavináč] seznam [tečka] cz.

Propozice Zimní pohár v uzlování - Dorost 2019

Přihláška MH uzlovka 2019

Propozice Zimní pohár v uzlování MH 2019

Přihláška DOROST uzlovka dorost 2019

 

Vyplněnou a potvrzenou (razítko SDH, podpis vedoucího kolektivu) přihlášku předložíte v den soutěže u prezence.

Upozorňujeme, že na pozdější zaslání počtů nebude brán zřetel, a hlídka či SDH nebude připuštěna do soutěže!!!!!!!!!!

 

Čas prezence:

přípravka a mladší je od 8:00 do 9:00 h

kategorie starší od 11:00 do 12:00h

dorost od 12:00 do 12:30h (dorost bude psát testy během soutěže starší kategorie)

Pokud někdo ze starších odpovídá současně věkové kategorii dorostu, může závodit v daný den i za dorost.

Vyhlášení jednotlivých kategorií bude po douzlování dané kategorie.

 

Zároveň žádám všechny sbory o zaslání počtů lidi na rozhodčí, časomíru, prezenci  do 3.března.

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje termín školení a zkoušek pro získání i obhajobu respektive prodloužení kvalifikace Vedoucího mládeže SH ČMS I. stupně

Termín: 10. – 11. 11. 2018, zahájení kurzu v 9:00 hod.

Místo konání: Hotel Přibyslav

Úhrada nákladů:

- stravu, ubytování a studijní pomůcky hradí SH ČMS

- cestovné účastníků – z vlastních zdrojů účastníků případně ve spolupráci s OSH

 

Pokud máte zájem o ubytování z pátku na sobotu na vlastní náklady, kontaktujte Hotel Přibyslav (tel. 569 484 639).

 

Kdo se může zúčastnit?

Kurzu se mohou zúčastnit vedoucí MH a dorostu s kvalifikací II. stupně, kterou mají min. 5 let (od roku 2013) nebo obhájci kvalifikace – vedoucí KS I. (obhajoba se provádí po 5 letech). Kvalifikace

bude ověřena v centrální evidenci členů SH ČMS.

 

Program kurzu: 10. 11. příjezd, odborné přednášky, semináře, aktuální informace, příprava na zkoušku zkouška vedoucího KS I. (viz. Směrnice činnosti s kolektivy MH z roku 2012), předání osvědčení

 

Zkouška vedoucího se skládá z ověření znalostí vedoucího v rozsahu aktuálních Učebních textů. Kurz není určen k přímé výuce, má za cíl poskytnout doplňující znalosti na konkrétní téma a aktuální

informace z úseku mládeže SH ČMS. Při plnění zkoušky je možné využívat všech studijních materiálů, které mají vedoucí k dispozici (učební texty, směrnice,…).

 

Téma odborné přednášky kurzu pro rok 2018 : „PR“ v SH ČMS a spolkové činnosti obecně

 

Předpokládaný závěr kurzu je obědem 11. 11. 2018.

Co vzít s sebou:

  1. ORIGINÁL OSVĚDČENÍ KS II. nebo KS I.
  2. Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů MH SH ČMS
  3. Směrnice hry Plamen a dorostu, včetně dodatků
  4. Průvodce plněním odznaků odborností a specializací
  5. Psací potřeby, poznámkový blok

 

Hodnocení:

Dle Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů (dostupné na mladez.dh.cz)

Jak se přihlásit?

Vyplněním přihlášky na http://bit.ly/vedouci-2018, nejpozději do 31. 10. 2018.

Maximální kapacita kurzu je 25 osob, seznam přihlášených bude průběžně zveřejňován na mladez.dh.cz. Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel!!!

MŠMT na svých webových stránkách tento týden zveřejnilo VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ROK 2019 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MŮJ KLUB.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

Součástí vyhlášení je “kalkulačka můj klub”, kde si každý SK může přibližně spočítat svou případnou výši dotace, vázáno je to pouze na počet dětí v jednotlivých věkových kategorií od 0 – 23 let, členská základna se udává platná k 30. 9. 2018, ročník narození 1996 a mladší.

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MŠMT JE NEJPOZDĚJI DO 31. ŘÍJNA 2018.

 

Pro možnost podávání žádostí do tohoto programu je nutné, aby žadatelé (TEDY JEDNOTLIVÁ SDH) měli ve spolkovém rejstříku zapsán cíl činnosti dle Stanov SH ČMS. Tuto změnu Kancelář SH ČMS zajistí postupně u všech pobočných spolků, v tuto chvíli ji však přednostně musíme provést u těch sborů, které budou žádat o dotaci z uvedeného programu na příští rok.

Níže naleznete seznam sborů, které obdržely dotaci v roce 2018, těmto sborům zabezpečíme potřebný zápis automaticky v příštím týdnu. Bohužel seznam je uveden bez okresů a krajů, jen z IČ, tak jak ho zveřejnilo MŠMT.

Rádi bychom abyste oznámili, KTERÉ SBORY UVAŽUJÍ O PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU MŮJ KLUB 2019 A NEJSOU V ZASLANÉM SEZNAMU příjemců dotace v tomto roce.

Vyplňte do přiložené tabulky a zašlete nám ho prosím do 13. 10. 2018, abychom jim mohli zapsat cíl činnosti do rejstříku.

 

Seznam SDH - Můj klub 2018

Seznam nových žadatelů - Můj klub 2019

Vážená paní, vážený pane,

rád bych tímto pozval hasičské sbory hlavního města Prahy na letošní Wannado festival, který se koná 8.9. v Praze ve sportovním  areálu HAMR. Chtěli bychom vám nabídnout možnost prezentace vašich  mládežnických oddílů na našem náborovém festivalu. Bližší informace se dočtete níže. Budete tedy mít možnost prezentovat váš oddíl na festivalu, kterého se loni
účastnilo více než 13 000 návštěvníků.

V případě zájmu či jakýchkoliv dalších dotazů nás prosím kontaktujte na info [zavináč] sportacek [tečka] cz nebo na kontaktech níže.

Kamil Cinkraut

Festival Sporťáček, z. s.
Levá 29/3 [1]
147 00 [1]Praha 4 [1] - Podolí
tel: 774 811 234

kamil [zavináč] sportacek [tečka] cz

Search