.

  • +420 774 723 158
  • Úterý 12:00 - 18:00

Dotace

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Metodický pokyn k čerpání dotace z MŠMT, letní a zimní tábory

na webu (http://bit.ly/pokyn-dotace-2018) byl zveřejněn Metodický pokyn k čerpání dotace z MŠMT v roce 2018 i s dosud dostupnými přílohami.

Zároveň jsou zveřejněny formuláře pro vyúčtování zimních táborů (zde je změna, výše dotace je v roce 2018 zvednuta na 100,- Kč/dítě 6-18 let/den) a pro žádosti o dotaci na letní tábory.
Pro vyúčtování zimních táborů i žádosti na letní tábory platí stejné podmínky, tedy zaslání sumáře za OSH se všemi požadovanými přílohami na e-mail:  nejpozději do 15. května 2018.

 

 

 

Množí se dotazy na podávání žádostí o dotaci MŠMT v Programu VIII. Od ústředí přišly následující informace:

V dokumentu zveřejněném na webových stránkách MŠMT: Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - 2019 (web MŠMT), je termín pro vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci v Programu VIII. do 31. 10. 2017. Termín pro předkládání žádostí je do 30. 11. 2017.

Do dnešního dne MŠMT nezveřejnilo výzvu k předkládání žádostí a ani neotevřelo vkládání uvedeného programu do informačního systému IS-SPORT.

Termín podání žádostí v listinné i elektronické podobě je 29.12.2017.

Žádosti se vkládají do :

http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

Tento is-systém otevře MŠMT začátkem příštího týdne.

Vzhledem k velmi krátké době termínu podávání žádostí doporučujeme všem SDH, kterých se program týká již nyní si připravit všechny povinné přílohy a po zpřístupnění systému pouze vyplnit žádost, nahrát přílohy a vše odeslat v listinné i elektronické podobě dle návodu v přílohách (Dokumentace ORM -> Dotace)

Informace MŠMT - můj klub

Projekt MŠMT - vzor 

Formulář MŠMT - členská základna

Výroční zpráva MŠMT - vzor

Tato neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 100 % celkových nákladů projektu. Další informace k podávání žádostí budou zveřejňovány na www.dh.cz

Zároveň si vás dovoluji požádat o doplnění centrální evidence o Sportovce v soutěžích 2017, tedy ty, kteří se zúčastnili Okrskových nebo okresních kol hry plamen, dorostu nebo požárního Sportu mužů a žen.
Doplnění evidence aktivních sportovců (tedy těch, kteří se Zúčastnili min. 4 soutěží za rok) je v kompetenci SDH pomocí Elektronického formuláře, zveřejněného na https://prihlasky.dh.cz/default/index/sport.
Evidence je platná do roku 2020, lze ji průběžně doplňovat, odhlásit člena z registru aktivních sportovců lze však pouze přes OSH.

 


Dotace od SH ČMS 2017 - vyúčtování zimních táborů ke stažení ZDE

Domumentace grant MŠMT volný čas mládeže ke stažení ZDE

Vyhlášení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže - 2018 - Vyplněné žádosti podejte nejpozději do 20. září 2017 do kanceláře MSH Praha, případně elektronicky na


Státní podpora sportu na období 2017-2019

Dovolujeme si Vás informovat, že byly vyhlášeny nové Programy státní podpory sportu na rok 2017 respektive na období 2017-2019, včetně Programu VIII. pro SDH. Další informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019

 

Termíny předkládání žádostí:

První kolo - do 30. listopadu 2016-2018
Druhé kolo - do 30. června 2017-2019
Třetí kolo - do 30. září 2017-2019

Dokumenty

Vyhlášení grantů 2017
Formulář - Obecná část
Formulář - Specifická část
Formulář - Program VII

(pro otevření formulářů ve formátu *.zfo je potřeba program Form Filler ke stažení ZDE)

©2018 MSH Praha. Všechna práva vyhrazena

Search