.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Pojištění

Každý úraz nebo vzniklou pojistnou událost neprodleně oznamte na mailovou adresu: kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz

Ve zprávě uveďte jméno a příjmení, datum a místo události, stručný popis a co se stalo.

 

 

Úraz - Hasičská vzájemná pojišťovna

Pojistná smlouva č. 0011-304-083 ze dne 6. 12. 2012

Pojistitel: Hasičská vzájemná pojišťovna
Pojistník: SH ČMS
Platnost: od 1. 1. 2013
Pojištění: Řádní členové Sborů dobrovolných hasičů Sdružení hasičů ČMS od 18 - ti let, a všichni aktivní účastníci akcí pořadaných pojistníkem nebo organizačními jednotkami SH ČMS, kteří zajišťují přípravu, pořádání a likvidaci akcí ve funkci organizátorů nebo účinkujících.

Smlouvou jsou pojištěni pouze řádní členové od 18 let věku.

Pojistná smlouva
Dodatek č.1 k pojistné smlouvě
Všeobecné pojistné podmínky
Doplňkové pojistné podmínky
Postup nahlášení pojistné události
Formulář oznámení pojistné události
Hodnocení trvalých následků

 
Úraz - Kooperativa


Pojistná smlouva č. 5400856689

Pojistitel: Kooperativa
Pojistník: Česká rada dětí a mládeže
Platnost: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017
Pojištění: mladí hasiči od 3 - 18 let věku a vedoucí KMH do 26 let věku.

Pojistná smlouva
Všeobecné pojistné podmínky
Zvláštní pojistné podmínky
Oznámení úrazu
Vzor oznámení úrazu

 

Úraz Generali

Pojistná smlouva č. 0259492692

Pojistitel: Generali pojišťovna

Pojistník: Česká rada dětí a mládeže

Platnost od 1. 1. 2018

Pojištění se vztahuje na tělesné poškození nebo smrt pojištěných osob, ke kterým dojde následkem úrazu v době trvání pojištění při všech aktivitách uskutečňovaných v rámci činností, jež pojistník a/nebo jeho členové a/nebo další subjekty, která jsou do pojištění zahrnuta a pro něž pojistník pojistnou smlouvu vyjednal, včetně jejich organizačních jednotek s právní subjektivitou dále také „pojištěné organizace“ – vykonávají v souladu se svým posláním (určeným stanovami či obdobným dokumentem) nebo v souvislosti s ním. 

Pojistná smlouva

Pojistné podmínky

Hlášení pojistné události

 

Odpovědnost - Hasičská vzájemná pojišťovna
Pojistná smlouva č. 0014-424-018

Pojistitel: Hasičská vzájemná pojišťovna
Pojistník: SH ČMS
Platnost: od 1. 1. 2013
Pojištění: Touto smlouvou jsou pojištěny pro případ odpovědnosti za škodu tyto organizační jednotky - SH ČMS, KSH, OSH, MSH a Okrsek jako organizátoři a pořadetelé postupových soutěží v požárním Sportu, hry Plamen a soutěžích Dorostu. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které nastaly během trvání pojištění na území ČR při činnostech, které pojistník anebo jeho organizační jednotky vykonávají a jsou uvedeny v plánu akcí SH ČMS, MSH hl. m. Prahy.

Tato pojistná smlouva nahrazuje smlouvu č. 0000792083, která zanikla dne 31.12.2012

Touto smlouvou nejsou pojištěny akce SDH. SDH jako pořadatel si musí každou akci připojistit. Při pořádání jakékoliv akce (ples, dětský den, soutěž apod.), kdy je pořadatelem anebo spolu pořadatelem SDH, doporučujeme pojistit tuto akci u HVP, a.s

Pojistná smlouva
Smluvní ujednání k pojistné smlouvě
Všeobecné obchodní podmínky
Oznámení pojistné událost
Postup oznámení pojistné události

 

Odpovědnost - Kooperativa
Pojistná smlouva č. 2928408448

Pojistitel: Kooperativa
Pojistník: Česká rada dětí a mládeže
Platnost: od 1. 1. 2014
Pojištění: Dobrovolní pracovníci - hlavní vedoucí dětských táborů, hlavní vedoucí dětských kolektivů, statutární orgány organizačních jednotek pojištěných sdružení a další osoby vykonávající činnost ve prospěch pojištěných sdružení bez nároků na finanční odměnu, které jsou uvedené jmenovitě v seznamu starších 15 - ti let.

Pojistná smlouva
Všeobecné pojistné podmínky
Zvláštní pojistné podmínky
Oznámení pojistné události
Vzor oznámení pojistné události

 

 

Search