.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Každý úraz nebo vzniklou pojistnou událost neprodleně oznamte na mailovou adresu: kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz

Ve zprávě uveďte jméno a příjmení, datum a místo události, stručný popis a co se stalo.

 

 

MŠMT na svých webových stránkách tento týden zveřejnilo VÝZVU K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA ROK 2019 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MŮJ KLUB.

http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-muj-klub-2019

Součástí vyhlášení je “kalkulačka můj klub”, kde si každý SK může přibližně spočítat svou případnou výši dotace, vázáno je to pouze na počet dětí v jednotlivých věkových kategorií od 0 – 23 let, členská základna se udává platná k 30. 9. 2018, ročník narození 1996 a mladší.

 

 

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ PROSTŘEDNICTVÍM INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MŠMT JE NEJPOZDĚJI DO 31. ŘÍJNA 2018.

Vyúčtování dotací na letní tábory

Další informace jsou na odkazu https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va. Krom metodického pokynu a formulářů tam naleznete i stav odevzdání dílčích dohod a vyúčtování.

Vyúčtování dotace SDH 2018 ZDE.

 

 

Vzhledem k velmi krátké době termínu podávání žádostí doporučujeme všem SDH, kterých se program týká již nyní si připravit všechny povinné přílohy a po zpřístupnění systému pouze vyplnit žádost, nahrát přílohy a vše odeslat v listinné i elektronické podobě dle návodu v přílohách (Dokumentace ORM -> Dotace)

Informace MŠMT - můj klub

Projekt MŠMT - vzor 

Formulář MŠMT - členská základna

Výroční zpráva MŠMT - vzor

Tato neinvestiční dotace může být poskytnuta do výše 100 % celkových nákladů projektu. Další informace k podávání žádostí budou zveřejňovány na www.dh.cz

Zároveň si vás dovoluji požádat o doplnění centrální evidence o Sportovce v soutěžích 2017, tedy ty, kteří se zúčastnili Okrskových nebo okresních kol hry plamen, dorostu nebo požárního Sportu mužů a žen.
Doplnění evidence aktivních sportovců (tedy těch, kteří se Zúčastnili min. 4 soutěží za rok) je v kompetenci SDH pomocí Elektronického formuláře, zveřejněného na https://prihlasky.dh.cz/default/index/sport.
Evidence je platná do roku 2020, lze ji průběžně doplňovat, odhlásit člena z registru aktivních sportovců lze však pouze přes OSH.

 

Domumentace grant MŠMT volný čas mládeže ke stažení ZDE

Vyhlášení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže - 2018 - Vyplněné žádosti podejte nejpozději do 20. září 2017 do kanceláře MSH Praha, případně elektronicky na radamladeze [zavináč] seznam [tečka] cz


Státní podpora sportu na období 2017-2019

Dovolujeme si Vás informovat, že byly vyhlášeny nové Programy státní podpory sportu na rok 2017 respektive na období 2017-2019, včetně Programu VIII. pro SDH. Další informace naleznete zde: http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019

 

Termíny předkládání žádostí:

První kolo - do 30. listopadu 2016-2018
Druhé kolo - do 30. června 2017-2019
Třetí kolo - do 30. září 2017-2019

Dokumenty

Vyhlášení grantů 2017
Formulář - Obecná část
Formulář - Specifická část
Formulář - Program VII

(pro otevření formulářů ve formátu *.zfo je potřeba program Form Filler ke stažení ZDE)

Rozhodčí mládeže
Pravidla soutěží, práva a povinnosti soutěžících, dělba práce štábu soutěží a povinnosti rozhodčích, jsou uvedeny ve Směrnici pro celoroční činnost kolektivů hasičů a Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS.

Statut rozhodčích ke shlédnutí ZDE

Kvalifikační stupně:

  • II. stupeň - provádí se na úrovni okresu
  • I. stupeň - provádí se na úrovni ústředí

Povinnosti rozhodčího:

  • zúčastňovat se podle možností soutěží, na které je delegován, nebo pozván,
  • vystupovat tak, aby reprezentoval rozhodčího (rozumí se rozhodovat v duchu pravidel soutěže dané specializace), dodržovat stejnokrojový předpis a chovat se v duchu zásad člena SH ČMS,
  • do 5 let obhájit kvalifikační stupeň II., do 5 let obhájit kvalifikační stupeň I.,
  • v případě vydání nových směrnic se podrobit přezkoušení do zahájení soutěžní sezóny

 

Práva rozhodčího:

  • přihlásit se po uplynutí 1 roku ke zkouškám k získání II. stupně rozhodčího, jestliže mu byl po nesplnění limitu průkaz rozhodčího odebrán,
  • rozhodovat na soutěžích podle své dosažené kvalifikace

Školení nových vedoucích

Termín: 6.-8. října 2017

Adresa: RSS Loutí - Loutí u Nové Rabyně (Slapy nad Vltavou) - http://rekreaceslapy.cz/index.html 

MAPA

Pozvánka

Přihláška

 

Obnovy odbornosti

Termín: 5.11.2016 od 09.00

Adresa: HZ SDH Cholupice ul. Podchýšcká 109, Praha 12

MAPA

Školení platí pro vedoucí mládeže, kteří mají zájem o obnovení kvalifikací vedoucích II. a III. stupně a také pro vedoucí, kteří se neúčastnili v dostatečném počtu soutěží MSH jako rozhodčí či technická četa a nemají tak splněny podmínky pro obnovu svých kvalifikací.

Co vzít sebou:

  • směrnice hry "PLAMEN" ke stažení ZDE
  • poznámkový blok a psací potřeby
  • USB disk na dokumenty pro vedoucí
  • Osvědčení o získání kvalifikace VM III. nebo II. stupně
©2019 MSH Praha. Všechna práva vyhrazena webmaster [zavináč] mshpraha [tečka] cz

Search