.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Vážení členové sborů, technici a specialisté ochrany obyvatelstva,  preventisté

dovoluji si vás pozvat na "Jarní" odborný seminář ochrany obyvatelstva, který se koná v sobotu 23.2.2019 od 9:00 hod. v zasedací místnosti  odboru ochrany obyvatelstva HZS HMP na HS 11 v Praze Modřanech.

Tématem semináře budou novinky v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení obce, civilní nouzové připravenosti na mimořádné události,  legislativy a informace k činnosti skupin SDH podílejících se na výše zmíněných činnostech.

V příloze tohoto emailu zasílám okruhy otázek pro odbornost specialista ochrany obyvatelstva k prostudování a případným dotazům. Bližší info  pro zájemce o tuto problematiku na naleznete na stránce  http://www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva-specialista-ochrany-obyvatelstva.aspx

V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů mne prosím kontaktujte na prevence [zavináč] mshpraha [tečka] cz.

Termín konání odborné přípravy a následné přezkoušení znalostí je stanoven na 23 - 24. 11.2019. Počet účastníků je omezen na 15 osob proto prosím zasílejte přihlášky do 1. 7. 2019

Závěrem jen připomenu že účast na odborném semináři (minimálně 3x za 5 let), je jednou z podmínek udržení kvalifikace SHČMS - Technik ochrany obyvatelstva.

Specialista OOB zkušební okruhy v2

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva MSH hl. m. Prahy

svolává

odbornou konferenci

referentů požární prevence a instruktorů preventivně výchovné činnosti

 

která se uskuteční

 

v sobotu 25. 11. 2017 od 9,00 hodin

v hasičské zbrojnici SDH Praha - Běchovice

 

 

 

Pozvánka platí pro všechny referenty prevence a výchovné činnosti III., II., I. stupně, zájemce o odbornost instruktor preventivně výchovné činnosti v oblasti OO a členy SHČMS, kteří se chtějí zapojit do práce na úseku požární prevence.

 

Součástí programu odborné konference jsou příspěvky k tématům požární prevence, preventivně výchovná činnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v JPO a ochrana obyvatelstva. Dále pak přezkoušení uchazečů o odbornost SHČMS – referent prevence – Preventista SHČMS II, III a drobné občerstvení.

 

HZ SDH Praha – Běchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Ph – 9, Běchovice

Předpokládané ukončení konference je ve 14,00 hod.

 

V Praze dne 15. 10. 2017

 

 

Bc. Jakub Jašek v. r.

Vedoucí ORPOO MSH hl. m. Prahy

Tags:

Search