.

  • +420 774 723 158
  • kancelar [zavináč] mshpraha [tečka] cz
  • Úterý 08:00 - 20:00

Pozvánka na seminář PO - ORPOO 2017 Praha Běchovice

Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva MSH hl. m. Prahy

svolává

odbornou konferenci

referentů požární prevence a instruktorů preventivně výchovné činnosti

 

která se uskuteční

 

v sobotu 25. 11. 2017 od 9,00 hodin

v hasičské zbrojnici SDH Praha - Běchovice

 

 

 

Pozvánka platí pro všechny referenty prevence a výchovné činnosti III., II., I. stupně, zájemce o odbornost instruktor preventivně výchovné činnosti v oblasti OO a členy SHČMS, kteří se chtějí zapojit do práce na úseku požární prevence.

 

Součástí programu odborné konference jsou příspěvky k tématům požární prevence, preventivně výchovná činnost, bezpečnost a ochrana zdraví při práci v JPO a ochrana obyvatelstva. Dále pak přezkoušení uchazečů o odbornost SHČMS – referent prevence – Preventista SHČMS II, III a drobné občerstvení.

 

HZ SDH Praha – Běchovice, Za Poštovskou zahradou 479, Ph – 9, Běchovice

Předpokládané ukončení konference je ve 14,00 hod.

 

V Praze dne 15. 10. 2017

 

 

Bc. Jakub Jašek v. r.

Vedoucí ORPOO MSH hl. m. Prahy

Tags:

Search