.

  • +420 774 723 158
  • Úterý 12:00 - 18:00

Specialista ochrany obyvatelstva

Specialista ochrany obyvatelstva má na starosti: 

  • Organizaci a řízení bezpečnosti v obci, bezpečnostní situaci v obci
  • Připravenost obce na mimořádné události a krizové situace
  • Opatření ochrany obyvatelstva v obci
  • Krizový štáb obce
  • Příprava cvičení
  • Praktické cvičení krizového štábu obce
©2018 MSH Praha. Všechna práva vyhrazena

Search