Dle Statutu odborných rad SH ČMS odborná rada prevence:

  • na základě jednotné metodiky organizuje přípravu odbornosti SH ČMS a provádí zkoušky odbornosti v oblasti požární prevence členů SH ČMS, popřípadě i dalších osob,
  • organizuje a provádí případně i jiné odborné vzdělávání v oblasti PO,
  • organizuje preventivně výchovné akce pro členy SH ČMS i pro veřejnost a pomáhá v jejich organizaci okrskům a SDH,
  • podle metodického pokynu soutěže „Požární ochrana očima dětí“ organizuje základní okresní kola a provádí vyhodnocení okresního (oblastního) kola této soutěže, 
  • připravuje a organizuje porady referentů prevence a výchovné činnosti okrsků a SDH přičemž spolupracuje s krajskou OR, jakož i s HZS krajů a jednotlivými územními odbory HZS i s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími osobami, působícími v oblasti PO.

Seznam členů odborné rady 2020 - 2025:

Bc. Jakub Jašek (vedoucí rady) SDH Praha - Kunratice
Jiří Čermák SDH Praha - Březiněves
Michal Rada SDH Praha - Bráník
Jan Krtek SDH Praha - Kbely 
Dagmar Radová SDH Praha - Bráník
Ing. Tereza Kuncová SDH Praha - Chodov
Michal Oplt SDH Praha - Kolovraty
mjr. Mgr. Jakub Růžička, Dis. HZS hl. m. Prahy
mjr. Ing. Michal Mrózek HZS hl. m. Prahy
Ing. Miroslav Pfeiler MHMP
Marie Marysková SDH Praha - Zbraslav
Bohumír Martínek SDH Praha - Braník
Zdeněk Salátek HZS hl. m. Prahy
Luďka Palzerová HZS hl. m. Prahy