Formulář na návrh ocenění MSH Praha kde stažení

Návrh na udělení MZV a tužky

návrhy posílat POUZE na adresu:

 

Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS

Příloha č. 1 Návrh na udělení vyznamenání SH ČMS

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS

Veřejné vystupování hasičů

 

Schéma udělování vyznamenání

Následující schémata znázorňují systém udělování vyznamenání hasičům dle platného statutu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (platného od 1.1.2014). Barevné bloky naznačují, kdo vyznamenání uděluje. Šipky znázorňují návaznost vyznamenání s případnými omezeními.

 Vysvětlivky zkratek:

  • OSH - okresní sdružení hasičů,
  • KSH - krajské sdružení hasičů,
  • SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
  • VV SH ČMS - výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).