Složení VV

VV MSH hl.m. Prahy 

Starosta: Bc. Martin Wagner, MBA
SDH Praha - Kunratice
Náměstek starosty: Ing. Martina Hartmannová  
SDH Praha - Zbraslav
Náměstek starosty: Bc. Jakub Jašek SDH Praha - Kunratice
Náměstek starosty: Filip Jordák SDH Praha - Třebonice
Náměstek starosty: Jiří Zloch SDH Praha - Řeporyje

 

Členové VV MSH hl. m. Prahy

Miroslav Blaha SDH Praha - Letňany
Leoš Biskup SDH Praha - Kbely
Mgr. Veronika Jánská SDH Praha - Řepy
Ondřej Vojta SDH Praha - Dolní Měcholupy
Michal Oplt SDH Praha - Kolovraty
Bc. Josef Orgoník SDH Praha - Zličín
Mgr. Karel Polák, MBA SDH Praha - Dubeč
Vítězslav Svoboda SDH Praha - Cholupice

Vedoucí odborných rad:

Represe: Jiří Zloch SDH Praha - Řeporyje
Mládeže: Ing. Martina Hartmannová SDH Praha - Zbraslav
Prevence a ochrany obyvatelstva: Bc. Jakub Jašek SDH Praha - Kunratice
Aktiv zasloužilých hasičů František Vanc SDH Praha - Horní Měcholupy

Krajská kontrolní revizní rada: 

Ing. Karel Barchuch SDH Praha - Braník předseda MKRR
Jaroslav Volf SDH Praha - Horní Měcholupy člen MKRR
Božena Košařová SDH Praha - Lipence člen MKRR
Zuzana Vladyková SDH Praha - Lipence člen MKRR