Na této stránce naleznete důležité odkazy:

 

Sdružení hasičlčů Čech, Moravy a Slezska - https://www.dh.cz/

Ústřední hasičská škola Bílé Políčany - https://uhsbp.cz/

Ústřední hasičská škola Jánské Koupele - https://www.uhs.cz/

Centrum hasičského hnutí Přibyslav - https://www.chh.cz/

Centrální evidence SDH - https://www.evidencesdh.cz/

 

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - https://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

Magistrát hl. m. Prahy - https://www.praha.eu/jnp/

Bezpečnostní portál magistrátu hl. m. Prahy - https://bezpecnost.praha.eu/

Portál finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy - https://granty.praha.eu/GrantyPortal/default

 

Požární bezpečnost (výzbrojna) - https://www.vyzbrojna.cz/cz/

Hasičská vzájemná pojišťovna - https://www.hvp.cz/